Ga naar hoofdinhoud

Taxonic is uw kennispartner

Taxonic is een expert op het gebied van Pega en Linked Data. Kennismanagement is ons vertrekpunt; zowel als het gaat om een technologische oplossingen en implementaties als wanneer het gaat om het delen en verrijken van onze eigen kennis. We schrijven whitepapers en houden we u op de hoogte van het laatste nieuws in ons vakgebied. Dat is de kracht van open source management: door het delen van kennis kunnen we leren van elkaar. Zo kan innovatie versnellen.

Nieuws

White Papers

Publicaties

SKOS Manifest

Leveranciersmanifest_blancoSKOS, Simple Knowledge Organization System, bouwt voort op Linked Data standaarden. SKOS maakt kennissystemen, zoals thesauri, taxonomieën, begrippenwoordenboeken, classifictieschema’s en systemen voor trefwoordtoekenning, generiek. Veel van deze systemen lijken in de praktijk al erg veel op elkaar, maar zijn door de aanwezige verschillen, klein of groot, niet automatisch bruikbaar voor data analyses. Op SKOS-gebaseerde vocabularies zijn ‘machine readable’ wat het delen en koppelen van kennis stimuleert.

Taxonic steunt het gebruik van SKOS actief om interoperabiliteit binnen overheidsorganen naar een hoger niveau te tillen. We hebben daarom het Leveranciers Manifest getekend. Dit betekent dat we de lijst met verplichte standaarden gebruiken, waar mogelijk openbare en vrij toegankelijke best practices en implementatieprofielen gebruiken en aansluiten bij de Generieke Digitale Infrastructuur van het Nationaal Beraad.

Back To Top