skip to Main Content

Wij leveren toegevoegde waarde voor onze klanten

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van de diensten van Taxonic. Onderstaand vindt u een overzicht van toonaangevende opdrachtgevers.

Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Gemeente Delft
Logo Rabobank
Logo CROW
Logo Prime Vision
Logo Kadaster
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Huisman
Logo De-Rechtspraak
Logo Wigo4it
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Openbaar Ministerie
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo ING
Logo Vancis
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo Wolters kluwer
Logo VGZ
Logo RIGD-LOXIA
Logo Logius
Logo Kennisnet
Logo Alliander
Logo European Patent Office EPO
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
Logo CAK
Logo Politie
Logo UWV
Back To Top