skip to Main Content

Wij leveren toegevoegde waarde voor onze klanten

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van de diensten van Taxonic. Onderstaand vindt u een overzicht van toonaangevende opdrachtgevers.

Logo VGZ
Logo Huisman
Logo De Volksbank
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Logo Rabobank
Logo Openbaar Ministerie
Logo ING
Logo Vancis
Logo UWV
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Gemeente Delft
Logo Alliander
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo Kennisnet
Logo European Patent Office EPO
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo CROW
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
Logo Wolters kluwer
Logo Wigo4it
Logo CAK
Logo Kadaster
Logo Politie
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo Logius
Logo Prime Vision
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo De-Rechtspraak
Logo RIGD-LOXIA
Back To Top