skip to Main Content

Wij leveren toegevoegde waarde voor onze klanten

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van de diensten van Taxonic. Onderstaand vindt u een overzicht van toonaangevende opdrachtgevers.

Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Wolters kluwer
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo Wigo4it
Logo CROW
Logo Prime Vision
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo Politie
Logo UWV
Logo ING
Logo De-Rechtspraak
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Alliander
Logo European Patent Office EPO
Logo Kadaster
Logo CAK
Logo Rabobank
Logo Gemeente Delft
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
Logo Vancis
Logo Huisman
Logo Logius
Logo Openbaar Ministerie
Logo Kennisnet
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo VGZ
Logo RIGD-LOXIA
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Back To Top