skip to Main Content

Wij leveren toegevoegde waarde voor onze klanten

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van de diensten van Taxonic. Onderstaand vindt u een overzicht van toonaangevende opdrachtgevers.

Logo De Volksbank
Logo European Patent Office EPO
Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Logo UWV
Logo Swisslog
Logo De-Rechtspraak
Logo CAK
Logo Alliander
Logo CROW
Logo Wigo4it
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Wolters kluwer
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Politie
Logo ING
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo Kadaster
Logo Logius
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
Logo RIGD-LOXIA
Logo Vancis
Logo Gemeente Delft
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Openbaar Ministerie
Logo Rabobank
Logo Prime Vision
Logo Huisman
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo VGZ
Logo Kennisnet
Back To Top