skip to Main Content

Wij leveren toegevoegde waarde voor onze klanten

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van de diensten van Taxonic. Onderstaand vindt u een overzicht van toonaangevende opdrachtgevers.

Logo Wigo4it
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Vancis
Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Logo ING
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo Alliander
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo CROW
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Kennisnet
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo Gemeente Delft
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
Logo Logius
Logo Openbaar Ministerie
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Politie
Logo Huisman
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Kadaster
Logo De Volksbank
Logo VGZ
Logo Wolters kluwer
Logo Prime Vision
Logo Rabobank
Logo UWV
Logo RIGD-LOXIA
Logo De-Rechtspraak
Logo CAK
Logo European Patent Office EPO
Back To Top