skip to Main Content

Wij leveren toegevoegde waarde voor onze klanten

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van de diensten van Taxonic. Onderstaand vindt u een overzicht van toonaangevende opdrachtgevers.

Logo CAK
Logo CROW
Logo RIGD-LOXIA
Logo Kadaster
Logo European Patent Office EPO
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
Logo De-Rechtspraak
Logo Rabobank
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Wolters kluwer
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Wigo4it
Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Logo Alliander
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo Gemeente Delft
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo Kennisnet
Logo UWV
Logo ING
Logo Openbaar Ministerie
Logo Huisman
Logo Prime Vision
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo De Volksbank
Logo VGZ
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Vancis
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo Politie
Logo Logius
Back To Top