skip to Main Content

Wij leveren toegevoegde waarde voor onze klanten

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van de diensten van Taxonic. Onderstaand vindt u een overzicht van toonaangevende opdrachtgevers.

Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo RIGD-LOXIA
Logo Vancis
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Huisman
Logo Prime Vision
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo CROW
Logo ING
Logo VGZ
Logo Alliander
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Kadaster
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
Logo CAK
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo Wolters kluwer
Logo European Patent Office EPO
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo De-Rechtspraak
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Openbaar Ministerie
Logo Kennisnet
Logo Gemeente Delft
Logo De Volksbank
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo Wigo4it
Logo Rabobank
Logo UWV
Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Logo Politie
Logo Logius
Back To Top