skip to Main Content

Wij leveren toegevoegde waarde voor onze klanten

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van de diensten van Taxonic. Onderstaand vindt u een overzicht van toonaangevende opdrachtgevers.

Logo Rabobank
Logo Vancis
Logo De Volksbank
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo European Patent Office EPO
Logo Wolters kluwer
Logo Prime Vision
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Huisman
Logo Logius
Logo Kennisnet
Logo ING
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo RIGD-LOXIA
Logo Kadaster
Logo CAK
Logo CROW
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Wigo4it
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo UWV
Logo Swisslog
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Logo Gemeente Delft
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo VGZ
Logo De-Rechtspraak
Logo Alliander
Logo Openbaar Ministerie
Logo Politie
Back To Top