skip to Main Content

Wij leveren toegevoegde waarde voor onze klanten

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van de diensten van Taxonic. Onderstaand vindt u een overzicht van toonaangevende opdrachtgevers.

Logo European Patent Office EPO
Logo Gemeente Delft
Logo Politie
Logo ING
Logo Kennisnet
Logo CROW
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo Wolters kluwer
Logo Kadaster
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
Logo De-Rechtspraak
Logo Vancis
Logo UWV
Logo Wigo4it
Logo Huisman
Logo CAK
Logo RIGD-LOXIA
Logo Alliander
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Rabobank
Logo VGZ
Logo Logius
Logo Openbaar Ministerie
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo Prime Vision
Back To Top