skip to Main Content

Colin Meerveld

Solution Architect
Colin Meerveld

Colin is een ervaren Solutions Architect met werkervaring in de Telecom en Internet industrie. Eén van zijn kwaliteiten is uitdagingen in een brede context zien en hier een concrete oplossing voor bieden; gedegen kennis en praktische ervaring helpen hem hierbij.

In zijn werkervaring heeft hij Linked Data oplossingen toegepast. Hierbij gaat Colin het zelf  toepassen van tools en technieken zoals RDF en SPARQL niet uit de weg. Dit biedt hem juist de ervaring om draagvlak te creëren voor zijn oplossingen.

Colin is sterk in zijn communicatie, open en duidelijk naar de stakeholders in zijn werkomgeving. Hij is altijd op de hoogte van de laatste technologie door het bezoeken van seminars, congressen en het bijhouden van vakliteratuur.

Back To Top