skip to Main Content

Taxonic geeft uw data betekenis

Taxonic is een ambitieus bedrijf met een grote drive voor innovatie en ontwikkeling. Als kennispartner delen we onze kennis en ervaring niet alleen met onze klanten, maar dragen we ook bij aan Platform Linked Data Nederland. Wij geloven dat Linked Data de wereld gaat veranderen en dat we, door onze projecten en werkzaamheden, een grote maatschappelijke impact hebben. We weten onderzoek en business doeltreffend te combineren om semantische technologieën verder te ontwikkelen én toe te passen in de praktijk.

De missie van Taxonic is om organisaties te helpen meer waarde uit hun informatie te halen.

We doen dat door gegevens te behandelen op basis van hun betekenis, gebruik makend van moderne semantische technologieën. Deze technologieën zijn ontworpen om de alledaagse taal en het gedrag van de business dichter bij de wereld van gegevens te brengen.

Hoe werkt dat in de praktijk? Denk aan dynamic case management, modelgedreven architecturen, regelmanagement, decision management, kennismanagement en natuurlijk “semantic web” technologie en Linked Data — onze specialiteit.

Visie Taxonic

Taxonic combineert onderzoek met business

Bij Taxonic vinden we het belangrijk om onderzoek en business te combineren. Op deze manier leren we snel van de nieuwste ontwikkelingen zodat we deze direct toe kunnen passen. Daarnaast kunnen we de theorie bijsturen op basis van onze ervaringen in de praktijk. Door onafhankelijk onderzoek en vele verschillende projecten zijn we in Nederland leider op het gebied van Linked Data en Dynamic Case Management.

Taxonic is lid van W3C. Onze consultants zijn onder meer actief in de W3C-werkgroep die de SHACL-standaard definieert. Ook is Taxonic sponsor van Platform Linked Data Nederland. Taxonic heeft het initiatief genomen om namens het platform de Linked Data-standaard SKOS op de ‘pas-toe-of-leg-uit’-lijst van Forum Standaardisatie te krijgen. Taxonic heeft het Leveranciers Manifest getekend om ook in de leveranciersrol bij te kunnen dragen aan een breed gebruik van SKOS en andere open standaarden. Zo stimuleren we een snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen in Nederland. Taxonic is regelmatig te vinden op internationale conferenties met inhoudelijke bijdragen of als sponsor.

Onze kennisgebieden

Ons team is interdisciplinair en bestaat uit, onder meer: informatieanalisten, business consultants, architecten van divers pluimage, full stack-developers, software engineers, projectmanagers en systems engineers. Het zit in onze cultuur dat we van elkaar leren en dat we kijken vanuit een diverse perspectieven. We verdiepen onze kennis mede door deze te confronteren in de breedte. Juist de combinatie van verschillende disciplines zorgt voor levendige discussies en serendipiteit.

Dit brede fundament geeft ons bovendien een goede basis om onze specialisaties te uit te bouwen en in de praktijk te brengen. We zijn in staat de consequenties van Linked Data en Dynamic Case Management uit alle invalshoeken te bekijken en te begrijpen. Door onze ruime ervaring in projecten weten we wat Linked Data en Dynamic Case Management in de praktijk aan waarde kunnen toevoegen. De sleutel daarbij is topkwaliteit in alle disciplines.

Ook de combinatie van eigen software-ontwikkeling bij OntoPharma en advieswerk onder de vlag van Taxonic voegt veel toe. Door zelf commerciële software te ontwikkelen leren we vaardigheden en doen we inzichten op die in de adviespraktijk goed van pas komen. Andersom nemen we vanuit de adviespraktijk verfrissende ideeën en broodnodige expertise mee naar het eigen software lab.

Linked Data

Linked Data

Linked Data vormt een netwerk van informatie door het koppelen van verschillende bronnen, datamodellen en gegevens.
Lees meer
Dynamic Case Management

Dynamic Case Management

Met DCM kunnen uitzonderingen flexibel worden behandeld binnen één (software)oplossing.
Lees meer
Back To Top