skip to Main Content

We add value to our customers

A large number of organizations use the services of Taxonic. Below you will find an overview of leading clients.

Logo ING
Logo Gemeente Delft
Logo Wigo4it
Logo Kadaster
Logo Openbaar Ministerie
Logo Vancis
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Rabobank
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo De-Rechtspraak
Logo CROW
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo Prime Vision
Logo RIGD-LOXIA
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Wolters kluwer
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiƫle Overheidspublicaties
Logo CAK
Logo VGZ
Logo Huisman
Logo European Patent Office EPO
Logo De Volksbank
Logo Kennisnet
Logo Logius
Logo Politie
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo Alliander
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo UWV
Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Back To Top