skip to Main Content

We add value to our customers

A large number of organizations use the services of Taxonic. Below you will find an overview of leading clients.

Logo Vancis
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo Huisman
Logo European Patent Office EPO
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo De-Rechtspraak
Logo CAK
Logo ING
Logo UWV
Logo Rabobank
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo Kadaster
Logo Wigo4it
Logo Openbaar Ministerie
Logo Politie
Logo Logius
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo Alliander
Logo Wolters kluwer
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
Logo Prime Vision
Logo RIGD-LOXIA
Logo Kennisnet
Logo CROW
Logo VGZ
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Gemeente Delft
Logo De Volksbank
Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Logo Swisslog
Logo Zorginstituut Nederland
Logo Schiphol
Logo IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)
Logo RIVM (Rijksinstituur voor Volksgezondheid en Milieu)
Logo Provincie Gelderland
Logo Agentschap Telecom
Logo Zorginstituut Nederland
Logo Robeco
Logo Centrum Indicatiestelling Zorg
Logo Belastingdienst
Back To Top