skip to Main Content

We add value to our customers

A large number of organizations use the services of Taxonic. Below you will find an overview of leading clients.

Logo Swisslog
Logo ING
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo Politie
Logo RIGD-LOXIA
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo Wolters kluwer
Logo VGZ
Logo Gemeente Delft
Logo Logius
Logo Huisman
Logo Prime Vision
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiƫle Overheidspublicaties
Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Logo De Volksbank
Logo UWV
Logo Inspectie van het Onderwijs
Logo Alliander
Logo Wigo4it
Logo Kennisnet
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo Kadaster
Logo De-Rechtspraak
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo Vancis
Logo CAK
Logo Openbaar Ministerie
Logo CROW
Logo European Patent Office EPO
Logo Rabobank
Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Logo Instituut Beeld en Geluid
Back To Top