skip to Main Content

Wij leveren toegevoegde waarde voor onze klanten

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van de diensten van Taxonic. Onderstaand vindt u een overzicht van toonaangevende opdrachtgevers.

Logo Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)
Logo Alliander
Logo Rabobank
Logo CAK
Logo Instituut Beeld en Geluid
Logo Dienst Justitiele Inlichten DJI
Logo Openbaar Ministerie
Logo ING
Logo Wigo4it
Logo Politie
Logo KiFiD - Het Financiele Klachteninstituut
Logo UWV
Logo Dienst ICT Uitvoering-DICTU
Logo Logius
Logo European Patent Office EPO
Logo Vancis
Logo Wolters kluwer
Logo Kennisnet
Logo CROW
Logo Ministererie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken
Logo Prime Vision
Logo Koninklijke Bilbliotheek
Logo Kennis- en Exploitatiecentrum Officiƫle Overheidspublicaties
Logo Kadaster
Logo Huisman
Logo De-Rechtspraak
Logo RIGD-LOXIA
Back To Top